CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

Cập nhật: 12/01/2013 22:00

 

1. Phòng kế hoạch tài chính (Chi tiết...)

Trưởng phòng: Bác sỹ CKII Hoàng Văn Hải
Phó trưởng phòng: Cử nhân Hoàng Thị Lan
Chuyên viên: Bác sỹ Trịnh Quý Dương
Chuyên viên: Cử nhân Phạm Phương Thanh
Chuyên viên: Cử nhân Nguyễn Thị Mai Hoa
Chuyên viên: Cử nhân Quan Lệ Thủy

Chuyên viên: Cử nhân Phùng Văn Thuật

 

2. Phòng Nghiệp vụ Y (Chi tiết...)

Trưởng phòng: Thạc sỹ, Bác sỹ Lê Đào Bích
Phó trưởng phòng: Bác sỹ Lê Phương Anh
Chuyên viên: Bác sỹ Nguyễn Thế Hiến

Chuyên viên: Cử nhân ĐD Phạm Xuân Thùy

 

3. Phòng Nghiệp vụ Dược (Chi tiết...)

Trưởng phòng: Dược Sỹ Nguyễn Thế Yên
Chuyên viên: Dược sỹ Lương Văn Bảo
Chuyên viên: Dược sỹ Nguyễn Thị Bích Liên

Nhân viên: Dược sỹ Ngô Thanh Huyền

 

4. Phòng Thanh tra (Chi tiết...)

Chánh thanh tra: Bác sỹ Đặng Quang Nhì
Phó chánh thanh tra: (Chưa bổ nhiệm)
Thanh tra viên: Phạm Thị Nhâm

 

5. Phòng Tổ chức cán bộ (Chi tiết...)

Trưởng phòng: (Chưa bổ nhiệm)
Chuyên viên: Nguyễn Đức Trường
Chuyên viên: Dương Hương Giang

Nhân viên: Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

 

6. Văn phòng (Chi tiết...)

Chánh văn phòng: (Chưa bổ nhiệm)
Chuyên viên: Bác sỹ Trịnh Quý Dương
Nhân viên: Nguyễn Thị Kim Loan
Nhân viên: Nguyễn Lương Bật
Nhân viên: Ma Đình Lư

Nhân viên: Lê Thị Thùy Trang