• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Hướng dẫn lấy mẫu xet nghiệm COVID-19 tại nhà

Trong video “Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” tại nhà do Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe - Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang sản xuất, Thạc sỹ Lê Đào Bích sẽ hướng dẫn bạn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện kết quả.