• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố