• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN

Cập nhật Danh sách 50 địa điểm người dân từng đi đến khi trở về Tuyên Quang sẽ khai báo y tế với chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định hiện hành. Thời gian khai báo y tế tính từ ngày 20/4/2021 hoặc trong thời gian 21 ngày tính từ ngày dời ...