• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Sở Y tế phối hợp với Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Tuyên Quang tổ chức Hội thảo đề xuất giải pháp Chuyển đổi số ngành y tế tỉnh Tuyên Quang

Sở Y tế phối hợp với Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Tuyên Quang tổ chức Hội thảo đề xuất giải pháp Chuyển đổi số ngành y tế tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022; ngày 11/11/2022, Sở Y tế phối hợp với tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Tuyên Quang tổ chức Hội thảo đề xuất ...
BSCKII. Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu đoàn công tác học tập kinh nghiệm Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên

BSCKII. Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu đoàn công tác học tập kinh nghiệm Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên

Từ ngày 9-11/9, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang do BSCKII. Nguyễn Thành Hưng-Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã đến thăm, học tập kinh nghiệm về việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) cho người dân tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và Sở Y tế Tỉnh Thái Nguyên.