• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 05/1/2021 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 05/1/2021 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online:  Bản tin 18h ngày 4/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay . Việt Nam hiện có 1.497 bệnh nhân.*Thế giới: 85.571.332 người mắc; 1.852.232 người tử vong*Việt Nam:- Số ca mắc: 1497 (Cập nhật ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 31/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 31/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 30/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.456 bệnh nhân.*Thế giới: 82.439.916 người mắc; 1.799.350 người tử vong- Số ca mắc: 1.456 (Cập nhật Danh sách ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 30/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 30/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online:  Bản tin 18h ngày 29/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép. Việt Nam hiện có 1.454 bệnh nhân.*Thế giới: 81.207.435 người mắc; 1.773.437 người tử vong*Việt Nam:- Số ca mắc: 1454 (Cập nhật ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 19/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 19/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 18/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Bình Dương được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.410 bệnh nhân.*Thế giới: 75.387.031 người mắc; 1.670.640 người tử vong*Việt Nam:- Số ca ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 16/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 16/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 15/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Quảng Nam và Bạc Liêu được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.405 bệnh nhân.*Thế giới: 73.584.271 người mắc; 1.630.328 người tử vong*Việt Nam:- Số ca ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 12/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 12/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 11/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 06 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.391 bệnh nhân.*Thế giới: 70.819.435 người mắc; 1.590.695 người tử vong- Số ca ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 10/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 10/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 9/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 04 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Ninh Bình, Quảng Nam và Đà Nẵng được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.381 bệnh nhân.*Thế giới: 68.679.195 người mắc; 1.565.726 người tử vong*Việt ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 08/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 08/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 7/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Đà Nẵng được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.367 bệnh nhân.*Thế giới: 67.460.016 người mắc; 1.543.021 người tử vong*Việt Nam:- Số ca mắc: 1367 (Cập ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 06/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 06/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 5/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.365 bệnh nhân.*Thế giới: 65.536.642 người mắc; 1.511.927 người tử vong*Việt Nam:- Số ca mắc: 1365 (Cập nhật Danh sách ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 04/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 04/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 3/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.361 bệnh nhân*Thế giới: 64.948.832 người mắc; 1.501.535 người tử vong*Việt Nam:- Số ca mắc: 1361 (Cập nhật Danh sách ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 03/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 03/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: Bản tin 18h ngày 3/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.361 bệnh nhân*Thế giới: 64.302.436 người mắc; 1.489.401 người tử vong*Việt Nam:- Số ca mắc: 1358 (Cập nhật Danh sách ...
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 02/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 8 giờ00 " ngày 02/12/2020 tại tỉnh Tuyên Quang

YTTQ-online: -Bản tin 18h ngày 30/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh từ Nhật Bản được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.346 bệnh nhân.*Thế giới: 63.691.642 người mắc; 1.476.277 người tử vong*Việt Nam:- Số ca mắc: 1351 (Cập nhật ...
Liên kết website