• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Thông báo số 17/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021

Thông báo số 17/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 17/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021 (chi tiết tải file đính kèm)
Danh sách cập nhật địa phương có ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính đến 7 giờ 00" ngày 06/6/2021

Danh sách cập nhật địa phương có ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính đến 7 giờ 00" ngày 06/6/2021

- Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Tuyên Quang, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng.Việc quyết định cách ly là do BCĐ Phòng chống dịch căn cứ Khai báo y tế và lịch trình của người khai Khuyến cáo thực hiện Cách ly tập trung theo MÀU ĐỎ, Cách ly tại nhà ...