• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối ...
Đảng ủy Sở Y tế: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đảng ủy Sở Y tế: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 11/7/2023, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. BSCKII. Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Sở ...
Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Sở Y tế tham gia lao động theo đề án 02 với người dân xã Đồng Quý

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Sở Y tế tham gia lao động theo đề án 02 với người dân xã Đồng Quý

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện nội dung 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân theo hướng dẫn số 02-HD/BDVTU; Vừa qua, Đảng ủy Sở Y tế phối hợp với Đảng ủy xã ...
Hội nghị trưc tuyến Quán triệt nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị trưc tuyến Quán triệt nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 7-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo ...
Đảng ủy Sở Y tế: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022,  triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đảng ủy Sở Y tế: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 18/1/2023, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. BSCKII. Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Sở Y tế, Bí thư các Chi bộ ...
Đại hội chi bộ Văn phòng Sở Y tế lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội chi bộ Văn phòng Sở Y tế lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chiều ngày 15/8/2022, tại Hội trường Sở Y tế, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có BSCKII Nguyễn Thành Hưng, Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Y tế và 21/21 đảng viên của Chi bộ Văn phòng Sở Y tế. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, thiết ...
Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Sở Y tế tham gia lao động với người dân xã Đồng Quý

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Sở Y tế tham gia lao động với người dân xã Đồng Quý

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện nội dung 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân theo hướng dẫn số 02-HD/BDVTU; Ngày 16/7/2022, Đảng ủy Sở Y tế phối hợp với Đảng ...
Trực tuyến Hội nghị Quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trực tuyến Hội nghị Quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền ...
Hội nghị quán triệt, học tập kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Hội nghị quán triệt, học tập kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thực hiện Kế hoạch số 48-Kh/ĐUK ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chiều ngày 23/03, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính ...
Đảng ủy Sở Y tế:  Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai  phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đảng ủy Sở Y tế: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ngày 25/1/2022, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Sở Y tế, Uỷ viên Ban chấp ...
Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 25/11/2020, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Đảng bộ, Q.Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị, dự ...