• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Dự án Gavi tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Dự án Gavi tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 28/2, Sở Y tế Tuyên Quang tổ chức tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Dự án tăng cường năng lực hệ thống Y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm giai đoạn 2012-2016 do liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) tài trợ tại tỉnh Tuyên Quang. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ...
Hội nghị tổng kết Dự án tăng cường năng lực Y tế cơ sở năm 2015

Hội nghị tổng kết Dự án tăng cường năng lực Y tế cơ sở năm 2015

Ngày 25/3, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn 2012-2016) do Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) tài trợ. Theo đó đến tháng 10/2014, dưới sự tài trợ của dự án đã có 96/141 xã của tỉnh- chiếm tỷ lệ 68,1% số ...
Dự án GAVI: Góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả

Dự án GAVI: Góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả

Tỉnh ta là một trong 10 tỉnh của cả nước triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường nâng cao năng lực hệ thống y tế tuyến cơ sở một số tỉnh trọng điểm”, giai đoạn 2012 - 2016 do Liên minh Toàn cầu Vắc xin và Tiêm chủng tài trợ (gọi tắt là Dự án GAVI).