• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 24

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 24

Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 24, đề nghị những người từng đến những địa điểm sau thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19:
Liên kết website