Ngày 28/11/2012, Cục Y tế Dự phòng , Bộ Y tế đã có thông báo số 1373/TB-DP, về trường hợp bệnh nhân nhiễm virut Hanta do chuột cắn tại Tp. Hồ Chí Minh.Bệnh nhân đã xuất viện ngày 25/10/2012 với tình trạng sức khỏe hồi phục tốt.