• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Hotline: 0965 361 010, ĐTVP Sở: 02073.822.390
0273.810.312
thuongtrucbbtsyt@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống