• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
0207 3822 390
thuongtrucbbtsyt@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống