Đồng chí

Bác sỹ CKII NGUYỄN THÀNH HƯNG

Bí thư Đảng Ủy Sở Y tế

Đồng Chí

Dược sỹ CKI NGUYỄN THẾ YÊN

Phó Bí thư Đảng Ủy Sở Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

 

 

 

* BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ
1. Đồng chí NGUYỄN THÀNH HƯNG, UVBTV, Bí thư Đảng Ủy 
2. Đồng chí NGUYỄN THẾ YÊN, UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT
3. Đồng chí LA ĐĂNG TÁI, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế
4. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế
5. Đồng chí 

* ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ

1. Đồng chí NGUYỄN THẾ YÊN, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2. Đồng chí LÊ XUÂN VÂN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

3. Đồng chí VŨ CHÍ THÀNH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra

4. Đồng chí PHẠM ĐỨC CƯƠNG, Ủy viên Ủy ban kiểm tra

5. Đồng chí PHẠM THỊ NHÂM, Ủy viên Ủy ban kiểm tra


* BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ KHÓA XV NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TTHọ và TênChức vụ
Đ/c Nguyễn Thành HưngỦy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế
2.Đ/c Nguyễn Thế YênUỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế
3.Đ/c La Đăng TáiỦy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế
4.Đ/c Nguyễn Đức TrườngỦy viên Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Sở Y tế
5.Đ/cỦy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế
6.Đ/c Lê Đào BíchỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở Y tế
7.Đ/c Đặng Quang NhìỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Ủy viên BCH Chi bộ Văn phòng Sở Y tế
8.Đ/c Hoàng Mạnh HùngỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh
9.Đ/c Vũ Chí ThànhỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm truyền thông GDSK
10. Đ/c Trần Thị Kim ThoaỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Bệnh viện PHCN Hương Sen
11.Đ/c Vương Ngọc ThanhỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa
12.Đ/c Tô Hoàng SâmỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
13.Đ/c Lại Quốc ĐạtỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Chi cục dân số KHHGĐ
14. Đ/c Đào Thanh QuangỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm pháp Y tỉnh
15.Đ/c Lê Xuân VânỦy viên BCH Đảng Bộ Sở Y tế, Phó chủ nhiệm UBKT, Bí thư Chi bộ Chí cục An toàn vệ sinh thực phẩm