Chủ tịch: Đồng chí NGUYỄN THẾ YÊN

ỦY VIÊN BCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVI,
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

    

Đ/c ĐỖ THỊ THỦY
Phó Chủ tịch

Đ/c ĐOÀN LƯƠNG ANH

Ủy viên Ban thường vụ

Đ/c LƯU THANH HÒA
Ủy viên Ban thường vụ
Đ/c ĐẶNG QUANG NHÌ 
Ủy viên Ban thường vụ