CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Cập nhật: 16/5/2019

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ : Số 1, Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại : 0207 3822390                 FAX: 0207 3821210

Email : soyte@tuyenquang.gov.vn; syt_tuyenquang@moh.gov.vn

Website: 

Đơn vị Địa chỉĐiện thoại
I. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TUYẾN TỈNH: 
A- BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 Email: bvdakhoatinh@tuyenquang.gov.vn
Đường Lê Duẩn P.Tân Hà TP. Tuyên Quang0207 3822693
Bệnh viện Y Dược cổ truyền
 
Email: bvyduoc@tuyenquang.gov.vn
Đường Tuệ Tĩnh P.Tân Hà TP. Tuyên Quang0207 3822870
Bệnh viện Phổi
Email: bvlaobenhphoi@tuyenquang.gov.vn
Phường Phan Thiết thành phố Tuyên Quang02073822 832 
Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm
Email: bvsuoikhoangmylam@tuyenquang.gov.vn 
Xã Mỹ Lâm huyện Yên Sơn0207 3875284
Bệnh viện PHCN Hương Sen
Email: bvhuongsen.syt@tuyenquang.gov.vn
Số 394 đường 17/8 thành phố Tuyên Quang0207 3823514
B- TRUNG TÂM TUYẾN TỈNH 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
 
Email: t4gdsk.syt@tuyenquang.gov.vn
Số 1, Đinh Tiên Hoàng P.Tân Quang, TPTQ0207 3817606
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
Email:  ttksbenhtat@tuyenquang.gov.vn
Phường Tân Hà thành phố Tuyên Quang0207 3822441
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
Email:  ttkiemnghiem@tuyenquang.gov.vn
Số 1,Đinh Tiên Hoàng P.Tân Quang TP. Tuyên Quang0207 3812455
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
Email: ttpchiv.syt@tuyenquang.gov.vn
Phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang0207 3817146
Trung tâm Giám định Y khoa 
Email: ttgdykhoa@tuyenquang.gov.vn
Đường Lê Duẩn P.Tân Hà TP phố Tuyên Quang0207 3822792
Trung tâm Pháp Y
Email: ttphapy@tuyenquang.gov.vn
Đường Lê Duẩn Tân Hà thành phố Tuyên Quang0207 3817973  
II. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
Email: ccatvstp.syt@tuyenquang.gov.vn
Đường 17 tháng 8 Phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang0207 3818982
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Đường 17 tháng 8, P.Minh Xuân Tp.Tuyên Quang
Điện thoại: 0207 3822640

Email: ccdansotq@tuyenquang.gov.vn

Phòng Dân số - KHHGĐ TP Tuyên Quang 
Phòng Dân số - KHHGĐ huyện Lâm Bình 
Phòng Dân số - KHHGĐ huyện Na Hang 
Phòng Dân số - KHHGĐ huyện Chiêm Hóa 
Phòng Dân số - KHHGĐ huyện Hàm Yên 
Phòng Dân số - KHHGĐ huyện Sơn Dương 
Phòng Dân số - KHHGĐ huyện Yên Sơn 
III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN 
A- Khối Trung tâm Y tế 

Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình

Địa chỉ:  xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0207 3868235
Email: bvdklambinh@tuyenquang.gov.vn

ĐVTT TTYT huyện Lâm Bình: 
Trạm Y tế thị trấn Lăng Can 0207 3467289
Trạm Y tế xã Thượng Lâm0207 3244044
Trạm Y tế xã Khuôn Hà02073284068  
Trạm Y tế xã Phúc Yên                    0357171777
Trạm Y tế xã Xuân Lập0986248634
Trạm Y tế xã Bình An                     0988543313
Trạm Y tế xã Thổ Bình0207 3242452 
Trạm Y tế xã Hồng Quang02073222293  

Trung tâm Y tế huyện Na Hang

Địa chỉ: tổ 7 thị trấn Na Hang huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang 
ĐT: 02073 864110
Email: bvdknahang@tuyenquang.gov.vn;                     ttytnahang@tuyenquang.gov.vn

ĐVTT TTYT huyện Na Hang: 
Trạm Y tế Thị trấn Na Hang0207 3865747 
Trạm Y tế xã Năng Khả0207 3864453 
Trạm Y tế xã Thanh Tương0207 3864792 
Trạm Y tế xã Sơn Phú0207 3214865 
Trạm Y tế xã Đà Vị0396486418 
Trạm Y tế xã Yên Hoa0207 3474573 
Trạm Y tế xã Côn Lôn0207 3214746 
Trạm Y tế xã Sinh Long0207 3214737 
Trạm Y tế xã Khau Tinh0942003971 
Trạm Y tế xã Thượng Giáp0207 3475372 
Trạm Y tế xã Thượng Nông0207 3474802 
Trạm Y tế xã Hồng Thái0207 3214238 

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại: 02073.851.110  ấn 135
Email: ttytchiemhoa.syt@tuyenquang.gov.vn


 
ĐVTT TTYT huyện Chiêm Hóa: 
Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc0207 3851906 
Trạm Y tế xã Minh Quang0207 3212634 
Trạm Y tế xã Trung Hà0207 3242136 
Trạm Y tế xã Hà Lang0207 3223136 
Trạm Y tế xã Phúc Sơn0207 3212698 
Trạm Y tế xã Tân Mỹ0207 3242319 
Trạm Y tế xã Hùng Mỹ0207 3212795 
Trạm Y tế xã Tân An0207 3854140 
Trạm Y tế xã Hòa An0207 3223123 
Trạm Y tế xã Trung Hòa0207 3472659 
Trạm Y tế xã Nhân Lý0207 3242325 
Trạm Y tế xã Bình Nhân0207 3212500 
Trạm Y tế xã Vinh Quang0207 3757687 
Trạm Y tế xã Kim Bình0207 3757572 
Trạm Y tế xã Tri Phú0207 3472504 
Trạm Y tế xã Linh Phú0207 3242632 
Trạm Y tế xã Ngọc Hội0207 3853182 
Trạm Y tế xã Phú Bình0207 3853476 
Trạm Y tế xã Bình Phú0207 3242009 
Trạm Y tế xã Kiên Đài0207 3242613 
Trạm Y tế xã Yên Lập0207 3853175 
Trạm Y tế xã Xuân Quang0207 3852867 
Trạm Y tế xã Phúc Thịnh0207 3852380 
Trạm Y tế xã Tân Thịnh0207 3852466 
Trạm Y tế xã Yên Nguyên0207 3754915
Trạm Y tế xã Hòa Phú0207 3756129
Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên
Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0207 3843205
Email: bvdkhamyen@tuyenquang.gov.vn
ĐVTT TTYT huyện Hàm Yên: 
Trạm Y tế thị trấn Tân Yên0207 3842925
Trạm Y tế xã Yên Thuận0207 3843727
Trạm Y tế xã Bạch Xa0207 3223336 
Trạm Y tế xã Minh Khương0207 3213714
Trạm Y tế xã Minh Dân0207 3243305
Trạm Y tế xã Phù Lưu0207 3740220
Trạm Y tế xã Tân Thành0207 3842023
Trạm Y tế xã Bình Xa0207 3845404
Trạm Y tế xã Minh Hương0207 3843578
Trạm Y tế xã Yên Lâm0207 3213917
Trạm Y tế xã Yên Phú0207 3842582
Trạm Y tế xã Nhân Mục0207 3640012
Trạm Y tế xã Bằng Cốc 0207 3842031
Trạm Y tế xã Thành Long0207 3845381
Trạm Y tế xã Thái Sơn0207 3845521
Trạm Y tế xã Thái Hòa0207 3845391
Trạm Y tế xã Hùng Đức0207 3749685
Trạm Y tế xã Đức Ninh0207 3846066
Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương
Địa chỉ: Tổ Dân phố Quyết Thắng, TT Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0207 3835221 (ấn 109)  
Email: ttytsonduong.syt@tuyenquang.gov.vn
ĐVTT TTYT huyện Sơn Dương: 
Trạm Y tế thị trấn Sơn Dương0207 3836605
Trạm Y tế xã Trung Yên 0207 3830327
Trạm Y tế xã Minh Thanh0207 3830298 
Trạm Y tế xã Tân Trào0207 3830219
Trạm Y tế xã Lương Thiện0207 3830352
Trạm Y tế xã Bình Yên0207 3830290
Trạm Y tế xã Kháng Nhật0207 3836650
Trạm Y tế xã Hợp Thành0207 3837340
Trạm Y tế xã Tú Thịnh0207 3837582
Trạm Y tế xã Phúc Ứng0207 3836741
Trạm Y tế xã Thượng ấm0207 3735128
Trạm Y tế xã Cấp Tiến0207 3738882
Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi0207 3737870
Trạm Y tế xã Hợp Hòa0207 3215799
Trạm Y tế xã Thiện Kế0207 3833230
Trạm Y tế xã Ninh Lai0207 3833169
Trạm Y tế xã Tuân Lộ0207 3833183
Trạm Y tế xã Thanh Phát0207 3215541 
Trạm Y tế xã Sơn Nam0207 3833164 
Trạm Y tế xã Đại Phú0207 3833184
Trạm Y tế xã Phú Lương0207 3734311
Trạm Y tế xã Tam Đa0207 3732329
Trạm Y tế xã Lâm Xuyên0207 3832471
Trạm Y tế xã Sầm Dương0207 3832393
Trạm Y tế xã Hào Phú0207 3832092
Trạm Y tế xã Hồng Lạc0207 3832075
Trạm Y tế xã Vân Sơn0207 3832302 
Trạm Y tế xã Chi Thiết0207 3245010
Trạm Y tế xã Đông Lợi0207 3277240
Trạm Y tế xã Văn Phú0207 3832632
Trạm Y tế xã Đồng Quý0207 3295385
Trạm Y tế xã Quyết Thắng0207 3832492
Trạm Y tế xã Đông Thọ0207 3832202
Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3, xã An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0207 3872 315
Email: ttytyenson.syt@tuyenquang.gov.vn
ĐVTT TTYT huyện Yên Sơn: 
Trạm Y tế thị trấn Tân Bình0207 3879944
Trạm Y tế xã Đội Bình0207 3879075
Trạm Y tế xã Nhữ Khê0207 3878083
Trạm Y tế xã Nhữ Hán0207 3875675
Phòng khám ĐK Mỹ Bằng0207 3875223
Trạm Y tế xã Phú Lâm0207 3774948
Trạm Y tế xã Hoàng Khai0207 3874702
Trạm Y tế xã Kim Phú0207 3744057
Trạm Y tế xã Chân Sơn0207 3890725
Phòng khám ĐK Trung Môn 0207 3890182
Trạm Y tế xã Thắng Quân0207 3891404
Trạm Y tế xã Lang Quán0207 3507409
Trạm Y tế xã Tứ Quận0207 3477500
Trạm Y tế xã Phúc Ninh0207 3216990
Trạm Y tế xã Chiêu Yên0207 3507851
Trạm Y tế xã Tân Tiến0207 3483656
Trạm Y tế xã Tân Long0207 3880703
Trạm Y tế xã Thái Bình0207 3813331
Trạm Y tế xã Tiến Bộ0207 3477180
Trạm Y tế xã Phú Thịnh0207 3246430
Trạm Y tế xã Đạo Viện0207 3281774
Trạm Y tế xã Công Đa0207 3246222
Trạm Y tế xã Kim Quan0207 3262580
Trạm Y tế xã Trung Sơn0207 3218892
Trạm Y tế xã Hùng Lợi0207 3226831
Trạm Y tế xã Trung Minh0207 3218498
Phòng khám ĐK Xuân Vân0207 3794158
Trạm Y tế xã Lực Hành0207 3226512
Trạm Y tế xã Quý Quân0207 3477473
Trạm Y tế xã Trung Trực0207 3246510
Trạm Y tế xã Kiến Thiết0975 901623
Trung tâm Y tế TP Tuyên Quang
Địa chỉ: Tổ 7 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang 
Điện thoại: 0207 3822778
Email: ttytthanhpho@tuyenquang.gov.vn
ĐVTT TTYT TP Tuyên Quang: 
Trạm Y tế phường Tân Quang0207 3823211
Trạm Y tế phường Minh Xuân0207 3823212
Trạm Y tế phường Phan Thiết0207 3823213
Trạm Y tế phường Nông Tiến0207 3823201
Trạm Y tế phường Ỷ La0207 3823202
Trạm Y tế phường Hưng Thành0207 3823203
Trạm Y tế phường Tân Hà0207 3980087
Trạm Y tế xã An Tường0207 3872897
Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng0207 3874003 
Trạm Y tế xã Đội Cấn0207 3898242
Trạm Y tế xã An Khang0207 3870460
Trạm Y tế xã Thái Long0207 3874729
Trạm Y tế xã Tràng Đà0207 3823204
B- Khối Bệnh viện đa khoa khu vực 
Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa
Email: bvdkkvyenhoa@tuyenquang.gov.vn  
Xã Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang0207 2214985
Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
Email: bvdkkvkimxuyen@tuyenquang.gov.vn
Xã Hồng Lạc huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang0207 3832109
Bệnh viện đa khoa khu vực ATK
Email: bvdkkvatk.syt@tuyenquang.gov.vn
Xã Trung Sơn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang0207 3507237