Chương tình công tác của Sở Y tế tháng 4 năm 2018      • Quyết định 94/2018/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang      • Quyết định số 1282/2017/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc      • Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học        Điện thoại: (027).3828.258 Email: soytetq@gmail.com  
Trang chủ » Các đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Cập nhật: 12/06/2014 21:42

(Đang cập nhật dữ liệu mục này)

Đơn vị  Địa chỉ Điện thoại
I. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TUYẾN TỈNH:  
A- BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH:  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang Đường Lê Duẩn P.Tân Hà TP. Tuyên Quang 027.3822693
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang Đường Tuệ Tĩnh P.Tân Hà TP. Tuyên Quang 027.3822870
Bệnh viện Phổi Tuyên Quang Phường Phan Thiết thành phố Tuyên Quang 027. 3822.832
Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm Xã Mỹ Lâm huyện Yên Sơn 027.3774.382
B- TRUNG TÂM TUYẾN TỈNH:  
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe  Số 1, Đinh Tiên Hoàng P.Tân Quang, TP Tuyên Quang 027.3810313
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phường Tân Hà thành phố Tuyên Quang  027.3822441
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Phường Tân Quang thành phố Tuyên Quang 027.3822880
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Phường Tân Hà thành phố Tuyên Quang 027.3823183
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm Số 1,Đinh Tiên Hoàng P.Tân Quang TP. Tuyên Quang  027.3812.455
Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen Phường Phan Thiết thành phố Tuyên Quang 027.250678
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang 027.3817.146
Trung tâm Giám định Y khoa  Đường Lê Duẩn P.Tân Hà TP phố Tuyên Quang 027.3826.792
Trung tâm Pháp Y Đường Lê Duẩn Tân Hà thành phố Tuyên Quang  
II. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:  
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Đường 17 tháng 8 Phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang  
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Đường 17 tháng 8, P.Minh Xuân Tp.Tuyên Quang
Điện thoại: 027.3822976
Trung tâm Dân số - KHHGĐ TP Tuyên Quang  
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lâm Bình  
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Na Hang  
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Chiêm Hóa  
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hàm Yên  
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Sơn Dương  
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Yên Sơn  
III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN:  
A- Khối Trung tâm Y tế:  
Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình
Địa chỉ: thị trấn Lăng Can - Lâm Bình
Điện thoại: 027.
Email: 
ĐVTT TTYT huyện Lâm Bình:  
Trạm Y tế thị trấn Lăng Can  027. 3 467.289
Trạm Y tế xã Thượng Lâm 027. 3244.044
Trạm Y tế xã Khuôn Hà 027. 3284.068  
Trạm Y tế xã Phúc Yên 027. 3 
Trạm Y tế xã Xuân Lập 027. 3 
Trạm Y tế xã Bình An 027. 3 
Trạm Y tế xã Thổ Bình 027. 3242.452 
Trạm Y tế xã Hồng Quang 027. 3222.293  
Trung tâm Y tế huyện Na Hang
Địa chỉ: tổ 5 thị trấn Na Hang H. Na Hang
ĐT: 027. 864334
Email:
ĐVTT TTYT huyện Na Hang:  
Trạm Y tế Thị trấn Na Hang 027. 3865.747 
Trạm Y tế xã Năng Khả 027. 3864.453 
Trạm Y tế xã Thanh Tương 027. 3864.792 
Trạm Y tế xã Sơn Phú 027. 3214.865 
Trạm Y tế xã Đà Vị 027. 3 
Trạm Y tế xã Yên Hoa 027. 3474.573 
Trạm Y tế xã Côn Lôn 027. 3214.746 
Trạm Y tế xã Sinh Long 027. 3214.737 
Trạm Y tế xã Khau Tinh 027. 3 
Trạm Y tế xã Thượng Giáp 027. 3475.372 
Trạm Y tế xã Thượng Nông 027. 3474.802 
Trạm Y tế xã Hồng Thái 027. 3214.238 
Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc - Chiêm Hóa
Điện thoại:
Email:

 
ĐVTT TTYT huyện Chiêm Hóa:  
Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc 027. 3851.906 
Trạm Y tế xã Minh Quang 027. 3212.634 
Trạm Y tế xã Trung Hà 027. 3242.136 
Trạm Y tế xã Hà Lang 027. 3223.136 
Trạm Y tế xã Phúc Sơn 027. 3212.698 
Trạm Y tế xã Tân Mỹ 027. 3242.319 
Trạm Y tế xã Hùng Mỹ 027. 3212.795 
Trạm Y tế xã Tân An 027. 3854140 
Trạm Y tế xã Hòa An 027. 3223.123 
Trạm Y tế xã Trung Hòa 027. 3472.659 
Trạm Y tế xã Nhân Lý 027. 3242.325 
Trạm Y tế xã Bình Nhân 027. 3212.500 
Trạm Y tế xã Vinh Quang 027. 3757.687 
Trạm Y tế xã Kim Bình 027. 3757.572 
Trạm Y tế xã Tri Phú 027. 3472.504 
Trạm Y tế xã Linh Phú 027. 3242.632 
Trạm Y tế xã Ngọc Hội 027. 3853.182 
Trạm Y tế xã Phú Bình 027. 3853.476 
Trạm Y tế xã Bình Phú 027. 3242.009 
Trạm Y tế xã Kiên Đài 027. 3242.613 
Trạm Y tế xã Yên Lập 027. 3853.175 
Trạm Y tế xã Xuân Quang 027. 3852.867 
Trạm Y tế xã Phúc Thịnh 027. 3852380 
Trạm Y tế xã Tân Thịnh 027. 3852466 
Trạm Y tế xã Yên Nguyên 027. 3754.915
Trạm Y tế xã Hòa Phú 027. 3756.129
Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên
Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên - Hàm Yên
Điện thoại:
Email:
ĐVTT TTYT huyện Hàm Yên:  
Trạm Y tế thị trấn Tân Yên 027. 3842.925
Trạm Y tế xã Yên Thuận 027. 3843.727
Trạm Y tế xã Bạch Xa 027. 3223.336 
Trạm Y tế xã Minh Khương 027. 3213.714
Trạm Y tế xã Minh Dân 027. 3243.305
Trạm Y tế xã Phù Lưu 027. 33740220
Trạm Y tế xã Tân Thành 027. 3842.023
Trạm Y tế xã Bình Xa 027. 3845.404
Trạm Y tế xã Minh Hương 027. 3843.578
Trạm Y tế xã Yên Lâm 027. 3213.917
Trạm Y tế xã Yên Phú 027. 3842.582
Trạm Y tế xã Nhân Mục 027. 3640.012
Trạm Y tế xã Bằng Cốc  027. 3842.031
Trạm Y tế xã Thành Long 027. 3845.381
Trạm Y tế xã Thái Sơn 027. 3845.521
Trạm Y tế xã Thái Hòa 027. 3845.391
Trạm Y tế xã Hùng Đức 027. 3749.685
Trạm Y tế xã Đức Ninh 027. 3846.066
Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương
Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương - Sơn Dương
Điện thoại:
Email:
ĐVTT TTYT huyện Sơn Dương:  
Trạm Y tế thị trấn Sơn Dương 027. 3836.605
Trạm Y tế xã Trung Yên  027. 3830.327
Trạm Y tế xã Minh Thanh 027. 3830.298 
Trạm Y tế xã Tân Trào 027. 3830.219
Trạm Y tế xã Lương Thiện 027. 3830.352
Trạm Y tế xã Bình Yên 027. 3830.290
Trạm Y tế xã Kháng Nhật 027. 3836.650
Trạm Y tế xã Hợp Thành 027. 3837.340
Trạm Y tế xã Tú Thịnh 027. 3837.582
Trạm Y tế xã Phúc Ứng 027. 3836.741
Trạm Y tế xã Thượng ấm 027. 3735.128
Trạm Y tế xã Cấp Tiến 027. 3738.882
Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi 027. 3737.870
Trạm Y tế xã Hợp Hòa 027. 3215.799
Trạm Y tế xã Thiện Kế 027. 3833.230
Trạm Y tế xã Ninh Lai 027. 3833.169
Trạm Y tế xã Tuân Lộ 027. 3833.183
Trạm Y tế xã Thanh Phát 027. 3215.541 
Trạm Y tế xã Sơn Nam 027. 3833.164 
Trạm Y tế xã Đại Phú 027. 3833.184
Trạm Y tế xã Phú Lương 027. 3734.311
Trạm Y tế xã Tam Đa 027. 3732.329
Trạm Y tế xã Lâm Xuyên 027. 3832.471
Trạm Y tế xã Sầm Dương 027. 3832.393
Trạm Y tế xã Hào Phú 027. 3832.092
Trạm Y tế xã Hồng Lạc 027. 3832.075
Trạm Y tế xã Vân Sơn 027. 3832.302 
Trạm Y tế xã Chi Thiết 027. 3245.010
Trạm Y tế xã Đông Lợi 027. 3277.240
Trạm Y tế xã Văn Phú 027. 3832.632
Trạm Y tế xã Đồng Quý 027. 3295.385
Trạm Y tế xã Quyết Thắng 027. 3832.492
Trạm Y tế xã Đông Thọ 027. 3832.202
Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
ĐVTT TTYT huyện Yên Sơn:  
Trạm Y tế thị trấn Tân Bình 027. 3879944
Trạm Y tế xã Đội Bình 027. 3879.075
Trạm Y tế xã Nhữ Khê 027. 3878.083
Trạm Y tế xã Nhữ Hán 027. 3875.675
Trạm Y tế xã Mỹ Bằng 027. 3875223
Trạm Y tế xã Phú Lâm 027. 3774.948
Trạm Y tế xã Hoàng Khai 027. 3874.702
Trạm Y tế xã Kim Phú 027. 3744.057
Trạm Y tế xã Chân Sơn 027. 3890.725
Trạm Y tế xã Trung Môn 027. 3890.182
Trạm Y tế xã Thắng Quân 027. 3891.404
Trạm Y tế xã Lang Quán 027. 3507.409
Trạm Y tế xã Tứ Quận 027. 3477.500
Trạm Y tế xã Phúc Ninh 027. 3216.990
Trạm Y tế xã Chiêu Yên 027. 3507.851
Trạm Y tế xã Tân Tiến 027. 3483.656
Trạm Y tế xã Tân Long 027. 3880.703
Trạm Y tế xã Thái Bình 027. 3813.331
Trạm Y tế xã Tiến Bộ 027. 3477.180
Trạm Y tế xã Phú Thịnh 027. 3246.430
Trạm Y tế xã Đạo Viện 027. 3281.774
Trạm Y tế xã Công Đa 027. 3246.222
Trạm Y tế xã Kim Quan 027. 3262.580
Trạm Y tế xã Trung Sơn 027. 3218.892
Trạm Y tế xã Hùng Lợi 027. 3226.831
Trạm Y tế xã Trung Minh 027. 3218.498
Trạm Y tế xã Xuân Vân 027. 3794.158
Trạm Y tế xã Lực Hành 027. 3226.512
Trạm Y tế xã Quý Quân 027. 3477.473
Trạm Y tế xã Trung Trực 027. 3246.510
Trạm Y tế xã Kiến Thiết 027. 3
Trung tâm Y tế TP Tuyên Quang
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
ĐVTT TTYT TP Tuyên Quang:  
Trạm Y tế phường Tân Quang 027. 3823211
Trạm Y tế phường Minh Xuân 027. 3823212
Trạm Y tế phường Phan Thiết 027. 3823213
Trạm Y tế phường Nông Tiến 027. 3823201
Trạm Y tế phường Ỷ La 027. 3823202
Trạm Y tế phường Hưng Thành 027. 3823203
Trạm Y tế phường Tân Hà 027. 3
Trạm Y tế xã An Tường 027. 3872.897
Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng 027. 3874.003 
Trạm Y tế xã Đội Cấn 027. 3898.242
Trạm Y tế xã An Khang 027. 3870.460
Trạm Y tế xã Thái Long 027. 3874.729
Trạm Y tế xã Tràng Đà 027. 3823204
B- Khối bệnh viện huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực:  
Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình Xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình 027. 3
Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang Thị trấn Na Hang huyện Na Hang 027.3864.110
Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa Thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa 027.3851.305
Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên Thị trấn Tân Yên huyện Hàm Yên 027.3843205
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn Xã An Tường huyện Yên Sơn 027.3872.315
Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương Thị trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương 027.3835.341
Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa Xã Yên Hoa huyện Na Hang 027.214985
Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên Xã Hồng Lạc huyện Sơn Dương 027.3832.109
Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Xã Trung Sơn huyện Yên Sơn 027.3830.237Ý kiến của bạn:
Họ tên:
Email:
Ý kiến:
Mã xác thực: =>
   


Các bài đã đăng:

 
   


 

 
CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ
* CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THỰC THUỘC BỘ Y TÊ:


 
Tổng cục dân số Việt Nam
 

* CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM:

   

* CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG:

 

* CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC:

 

* CÁC TỔ CHỨC HỘI NGÀNH Y DƯỢC:
 

 
   
   

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Giá vàng
Ngoại tệ

  

   
   
   

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP


Dinh dưỡng

An toàn thực phẩm

Bệnh ung thư

Bệnh thận tiết niệu

Bệnh gan - mật

Bệnh đái tháo đường
 
Trang chủ  |  Thỏa thuận sử dụng  |  Bảo vệ riêng tư  |  Sơ đồ web  |  Đăng nhập  |  Liên hệ
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Đào Duy Quyết - Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0273.822.390 - Fax: 0273.810.312 - Email: thuongtrucbbtsyt@gmail.com
Địa chỉ: Số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đối với những trang thông tin điện tử có đường link đến cổng điện tử này

Cổng điện tử đang chạy thử nghiệm, trong thời gian chờ cấp phép