Chương tình công tác của Sở Y tế tháng 4 năm 2018       • Quyết định 94/2018/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang       • Quyết định số 1282/2017/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc       • Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học         Điện thoại: (027).3828.258 Email: soytetq@gmail.com  
Trang chủ » Sở Y tế

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

1- Quyết định số 100 /QĐ-UBND  ngày 27  tháng 4  năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ
Của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 (Quyết định số 100 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
 
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
STT Tên thủ tục hành chính
I Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (29 thủ tục)
1 Thủ tục giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
2 Thủ tục giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
3 Thủ tục giám định để thực hiện chế độ hưu trước tuổi quy định
4 Thủ tục giám định để thực hiện chế độ tử tuất
5 Thủ tục giám định lại tai nạn lao động tái phát
6 Thủ tục giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát
7 Thủ tục giám định tổng hợp
8 Thủ tục giám định khiếu nại
9 Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
10 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của  Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.
11 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn
12 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của  Sở Y tế
13 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh  số 40/2009/QH12
14 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
15 Thủ tục cấp  giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa
16 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa
17 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền
18 Thủ tục cấp  giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh
19 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh 
20 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm
21 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
22 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
23 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
24 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
25 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
26 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm
27 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
28 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
29 Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh
II Lĩnh vực Dược, mỹ phẩm (23 thủ tục)
30 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược
31 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược
32 Thủ tục cấp đổi chứng chỉ hành nghề dược (do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược)
33 Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược
34 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược
35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc
36 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
37 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
38 Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc
39 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc
40 Thủ tục cấp bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc
41 Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
42 Thủ tục thu hồi số phiếu tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
43 Thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
44 Thủ tục cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
45 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
46 Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc
47 Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc của các bệnh viện tỉnh, thành phố, Trung tâm y tế quận, huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở y tế ngành, cơ sở y tế phục vụ người nước ngoài công tác tại Việt Nam, cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành khác quản.
48 Thủ tục đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”.
49 Thủ tục đăng ký kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản.
50 Thủ tục đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
51 Thủ tục đăng ký kiểm tra lần đầu nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”.
52 Thủ tục đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”.
III Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (04 thủ tục)
53 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
54 Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo sản phẩm thực phẩm
55 Cấp gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
56 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận  công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, gọi tắt là: Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm2- Quyết định số: 162 /QĐ-UBND  ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
+ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ
Của thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
(Quyết định số: 162 /QĐ-UBND  ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


 
 
(Danh mục Ban biên tập đang cập nhật. Trân trọng cảm ơn bạn đã truy câp ! )
 


Văn bản pháp luật khác:


    


 

 
CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ
* CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THỰC THUỘC BỘ Y TÊ:


 
Tổng cục dân số Việt Nam
 

* CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM:

   

* CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG:

 

* CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC:

 

* CÁC TỔ CHỨC HỘI NGÀNH Y DƯỢC:
 

 
   
   

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Giá vàng
Ngoại tệ

  

   
   
   

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP


Dinh dưỡng

An toàn thực phẩm

Bệnh ung thư

Bệnh thận tiết niệu

Bệnh gan - mật

Bệnh đái tháo đường
 
Trang chủ  |  Thỏa thuận sử dụng  |  Bảo vệ riêng tư  |  Sơ đồ web  |  Đăng nhập  |  Liên hệ
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Đào Duy Quyết - Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0273.822.390 - Fax: 0273.810.312 - Email: thuongtrucbbtsyt@gmail.com
Địa chỉ: Số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đối với những trang thông tin điện tử có đường link đến cổng điện tử này

Cổng điện tử đang chạy thử nghiệm, trong thời gian chờ cấp phép